Smartway 90 Rapid Exit

Nieuwe BouMatic Rapid Exit melkstal.

Bekijk onderstaande foto’s en video om een eerste indruk te krijgen